Protocol COVID-19


Update 9 oktober 2020

 • Sportcentrum Vliegende Vaart:
  • Mondkapjes verplicht in de publieke binnenruimten
  • De gemeente Terneuzen stelt het dragen van mondkapjes verplicht in de eigen publieke binnen ruimtes als u 13 jaar of ouder bent.
   Dit geldt dus ook voor sportcentrum Vliegende vaart.
  • In sportcentrum Vliegende Vaart geldt de mondkapjesplicht voor alle ruimten met uitzondering van de kantoorruimten. Als je actief aan het sporten bent, kun je het mondkapje afzetten.
  • Als u zelf geen mondkapje heeft kunt u er een krijgen aan onze balie.
   Bezoekers die het dragen van een mondkapje weigeren, krijgen geen toegang in onze accommodaties.

Update 7 oktober 2020

 1. Rijden naar uitwedstrijden: ouders worden beschouwd als teambegeleiding als zij de chauffeur rol opnemen voor hun kinderen; dit is van toepassing voor de jeugd van onze vereniging, dus alle teams uitkomende in de klasses t/m U18. Het dringende verzoek is om het aantal chauffeurs te beperken tot het minimaal noodzakelijke en daarmee zijn maximaal 4 chauffeurs toegestaan in de zaal.
 2. Kinderen met klachten: in geval iemand klachten heeft (ook kinderen) geldt het zeer dringende verzoek om thuis te blijven. Indien weer klachtenvrij is iedereen weer welkom bij de trainingen en bij de wedstrijden.

Update 1 oktober 2020

 1. Tafelbaai tot nader order gesloten, er kan dus geen gebruik gemaakt worden van de horeca faciliteiten.

Update 30 september 2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, hierbij extra informatie en regelgeving:

 1. Publiek is niet meer toegestaan, daarom blijft de tribune dicht en mag er geen publiek in de zaal worden toegelaten

Specifieke richtlijnen Scheldesport Basketball/Vliegende Vaart Terneuzen    

 1. In sporthal de Vliegende Vaart zijn een-richting looproutes aangebracht, deze graag volgen – rode route “WH”; 
 2. Bij binnenkomst moeten de handen gedesinfecteerd worden; 
 3. Per wedstrijdhal en trainingshal mogen 100 leden binnen;  
 4. Bij trainingen wordt aanwezigheid bijgehouden, deze gegevens worden minimaal 4 weken bewaard;   
 5. Bij wedstrijden wordt aanwezigheid bijgehouden door middel van het digitaal wedstrijd formulier. Alle (geblesseerde) spelers en staf (coaches, assistentcoaches, team managers), moeten op het wedstrijd formulier geplaatst worden en mogen op de bank plaats nemen. Alle andere aanwezigen moeten zich registreren via de daarvoor bestemde formulieren en kunnen op de tribune in de zaal plaats nemen. 
 6. Je komt in sportkleding naar de Vliegende Vaart, aan de zijkant van de zaal doe je, je sportschoenen aan;   
 7. Kom niet te vroeg naar de sporthal, kom naar de zaal op de tijd die met je coach is afgesproken;  
 8. Buiten het veld houd je 1,5 meter afstand, ook op de bank, ook bij time-outs en ook tijdens het uitvoeren van jury-taken;   
 9. Per kleedkamer mag na het sporten gelijktijdig 1 team omkleden en douchen;   
 10. Ook onder de douche de anderhalve meter maatregel aanhouden;  
 11. Er wordt geadviseerd om bij het vervoer naar uitwedstrijden mondkapjes te gebruiken; 
 12. Na wedstrijden worden de banken en de tafels gereinigd, coaches/trainers zijn hiervoor verantwoordelijk – spelers kan om hulp worden gevraagd. Schoonmaakmiddelen zijn beschikbaar bij de beheerder; 
 13. Extra banken en stoelen zijn aanwezig om alle wisselspelers en jury leden voldoende ruimte te geven om 1.5 meter afstand te houden; 
 14. De tribune is in verband met de COVID-19 maatregelen alleen bereikbaar vanuit de hal beneden, niet via de kantine. Ook kan er vanuit de tribune niet naar de kantine worden gelopen. Registreren is verplicht, de intekenlijst ligt boven op de tafel. Publiek kan evenuteel ook plaatsnemen in de zaal op de daarvoor bestemde banken/stoelen, maar dienen zich wel te registreren, maximaal aantal personen in de zaal staat beschreven in punt 3; 
 15. De kantine is geopend, er zijn beperkte plaatsen beschikbaar, registreren is verplicht, ook hier de looproutes volgen. 

Algemene richtlijnen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen;  
 • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;  
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen;  
 • Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat;  
 • Vermijd drukte;  
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  
 • Schud geen handen;  
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;